Sunday, May 2, 2010

LASBELA (Lawatan Sambil Belajar) mahasiswi Iskandariah 5 hingga 7 Mac 2010

Di Perkampungan Badwi

Di Kubu Solahuddin Al-Ayubi di Taba

Di Wadi Arbaien

Di Puncak Gunung Thur Sinai

No comments: