Thursday, November 19, 2009

Kunjung Hormat ke Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar (cawangan Iskandariah)

4 Oktober 2009 - Perjumpaan antara pihak JPMK dan Dekan Fakulti, Prof. Dr. Saad Mansur Arafah telah diadakan untuk membincangkan beberapa perkara khususnya berkaitan keputusan peperiksaan pelajar Malaysia. Semoga hubungan antara pihak JPMK dan pihak fakulti akan terus erat demi kebaikan bersama khasnya pelajar Malaysia di Iskandariah.


No comments: